ROBOTİK EĞİTMEN EĞİTİMİ SERTİFİKA PROGRAMI

Geleceğin mühendis ve mimarlarını yetiştiren öğretmenlerimizin Robotik ve Kodlama alanlarında teorik bilgi sahibi olmalarını sağlayarak, Arduino temelli projeler üretebiliyor olmalarını sağlamaktır.

interview process
personal website

Robotik Eğitmen Eğitimi Sertifika Programı

Bu eğitim, eğitmenlere ve ilgili ebeveynlere; günümüzde ve gelecekte ihtiyaç duyulan kodlama ve robotik alanındaki bilgi ve yetenekleri okul öncesi çağ grubuna ait çocuklara, seviyelerine göre kazandırmaları için ihtiyaç duyacakları alt yapıyı kazandırmayı hedeflemektedir..

  • Kod yazmayı kolayca öğrenir.
  • Algoritma kavramını öğrenir.
  • Paylaşmayı ve projelere eleştirel yaklaşımları görür.
  • Sensörler hakkında bilgi sahibi olurlar.

Programlama düşünmektir yazmak değil.

male avatar

Casey Patton